Služby našej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme formou komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí pacienta. Práve ošetrovanie v domácom prostredí býva často oveľa príjemnejšia a vhodnejšia voľba oproti ústavnej liečbe.

Ak potrebujete využiť služby domácej ošetrovateľskej starostlivosti, potrebujete odporúčanie od vášho ošetrujúceho lekára. Ak hľadáte spoľahlivú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, neváhajte sa obrátiť práve na nás. V danej oblasti pôsobíme už viac ako 20 rokov a počas rokov nášho pôsobenia sme získali už množstvo spokojných klientov. Našu prácu vykonávame vždy precízne a s ohľadom na všetky individuálne požiadavky a potreby našich klientov.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí ADOS M+M, s.r.o. vám v rámci svojich službách ponúka:

  • preväzy rán a dekubitov (preležanín)
  • ošetrenie rán a dekubitov (preležanín)
  • podávanie injekcií
  • podávanie infúzií
  • starostlivosť o vredy predkolenia
  • odborný nácvik starostlivosti o bezvládneho pacienta
  • odber krvi
  • ošetrenie stómie
  • výmena permanentného katétra u ženy

 

Okrem uvedených odborných úkonov vám naši ošetrovatelia radi a ochotne poradia v oblasti správnej starostlivosti a opatery o vášho blízkeho. Všetky poskytované ošetrovateľské úkony našej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí ADOS M+M, s.r.o. . sú bezplatné, nakoľko sú všetky hradené vašou zdravotnou poisťovňou.

Zmluvné poisťovne:

 

 

(25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

(27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 

(24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.