Boks 1 strona główna - O spoločnsoti

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť Košice

Naša Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí ADOS M+M, s.r.o. funguje ako agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti už 22 rokov. Vďaka dlhoročnej praxi v domácej ošetrovateľskej starostlivosti vám dokážeme zodpovedne a spoľahlivo pomôcť pri chorobe či pri dlhodobej potrebe ošetrovania vášho rodinného príslušníka.

Cieľom našej domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytovať vám či vašim blízkym komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. Pri našej práci využívame profesionálnu metódu ošetrovateľského procesu, ktorá je zameraná na zlepšenie kvality života, zmiernenie ťažkostí, bolestí či iných problémov a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti v prostredí vášho domova.

Postarajte sa o tých, ktorí to potrebujú

Preväzy, ošetrenie rán, dekubitov

Naši profesionáli sa odborne a s citom postarajú o komplexné ošetrovacie procedúry vás či vašich blízkych. Zabezpečíme pravidelné preväzy rán, ošetrenie rán alebo dekubitov teda preležanín tak, aby sme pomohli od bolesti a zaistili tiež sterilnosť rán, preležanín či zranení. Naše zdravotné sestry pre vás zabezpečia šetrnú starostlivosť v pohodlí vášho domova.

Boks 2 strona główna -
Boks 3 strona główna -

Podávanie injekcií, infúzií

Postaráme sa tiež o podávanie potrebných injekcií alebo infúzií v závislosti od stavu pacienta. S týmito úkonmi majú naši ošetrovatelia dlhodobé skúsenosti a vďaka tomu prebieha podávanie injekcií alebo infúzií našim pacientom hladko a bezproblémovo. Keďže si vážime všetkých našich klientov, pre ktorých zabezpečujeme domácu ošetrovateľskú starostlivosť, všetky úkony vykonávame s dôrazom na opatrnosť a šetrnosť tak, aby boli pacientom čo najmenej nepríjemné.